Tallene viser at utslippene fra havfiskeflåten er rundt 20 prosent lavere enn det som tidligere er opplyst fra myndighetene.
- En grunn er nye metoder for beregning av utslipp. Men havfiskeflåten har også bidratt sterkt i positiv lei gjennom strukturering og fornying av flåten, sier utredningsleder Jan-Ivar Maråk i Fiskebåtredernes Forbund. Begge deler har bidratt til mindre bunkersforbruk og dermed mindre utslipp, sier Maråk.
-Hva får dette å si for NOx-avgiftene som flåten skal betale?
-De nye tallene fra Statistisk sentralbyrå gjør det langt lettere å komme i mål i forhold til kravene i Gøteborg-protokollen. Dermed blir det også billigere å nå målene, sier Jan-Ivar Maråk.