-Miljømerking av sei er et direkte svar på en utfordring fra markedet, etter at amerikansk Alasak-pollock for halvannet år siden ble miljømerket etter
MSC- standarden (Marrine Stewardship Council). Miljømerkingen innebærer en bekreftelse overfor forbrukeren på at seien er høstet på lovlig måte av en bærekraftig bestand, sier avdelingsleder Webjørn Barstad i Fiskebåtredernes Forbund. Han tror miljømerking av norsk sei vil være en realitet fra sensommeren av.

Det er etter initiativ fra Fiskebåtredernes Forbund at norsk fiskerinæring har samlet seg bak ønsket om miljømerking av norsk sei.

Denne uka besøker det internasjonale teamet aktørene i næringen, miljøorganisasjoner, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Fiskeri- og kystdepartementet.
I Ålesund møtte teamet representanter for sjarkfiskere, kystnot, store garnfartøy, fryse- og fabrikktrålere, landindustrien og næringsorganisasjonene. Teamet ledes av Dr. Andrew Hough fra det uavhengige sertifiseringsbyrået Moody Marine Ltd.