Prosjektet ledes av Norges Fiskarlag på vegne av den norske fiskerinæringen.
De norske fiskeriene for torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet har siden 2010 vært sertifisert etter Marine Stewardship Councils (MSC) internasjonale standard for bærekraftig fiske. Denne frivillige merkeordningen har over årene fått stor betydning for å opprettholde både priser og markeder for norsk fisk [SEMI] spesielt i de senere årene med store volumer.

-Når sertifikatets 5-årige levetid nærmet seg utløpsdato, var det derfor ingen tvil om å sertifisere fiskeriet for fem nye år. Forbrukere i flere land er svært bevisste på merkevaresertifisering og merkeordningen har derfor stor betydning for norsk sjømat . Det er derfor viktig at dette nå er på plass for fem nye år, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Sertifiseringen varer nå fram til 2020 og gjelder alle norske fartøy og redskapsgrupper som fisker nord for 62 grader. For at fisken skal kunne benytte MSC-logoen i markedene, må foredlere og eksportører ha en såkalt «Chain of Custody»-sertifisering.