Inntektene fra avgiftsøkningen fordeler seg på økt anslag for førstehåndsverdien og en økning i avgiften fra 1,2 til 1,35%.

Ifølge statssekretær Amund Drønen Ringdal i Nærings- og fiskeridepartementet er myndighetenes bidrag til mer ressursforsning en tiltakspakke på 100 millioner kroner til vedlikehold og opprustning av forskningsfartøyene.

-Vi har merket oss at statens bidrag er en tiltakspakke til bedring av infrastrukturen. Dette kan bidra til økt ressursforskning, men forutsetningen for å gå inn på økt forskningsavgift for flåten var et tilsvarende bidrag fra myndighetene. Vi føler at dette ikke er innfridd, siden bevilgningen går til oppgradering av forskningsfartøy og ikke er direkte øremerket til økt ressursforskning. Forhåpentligvis vil statens bidrag resultere i mer forskning og dette vil vi følge nøye, sier administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk.

-Vil bevilgningen til oppgradering av fartøy gi mer ressursforskning, Drønen Ringdal?

-Så absolutt, og med en bevilgning på 100 millioner kroner har vi overoppfylt vår lovnad, sier han. Drønen Ringdal sier også at regjeringen i de to foregående årene har økt de direkte bevilgningene til ressursforskning. Han viser også til at fiskeflåten finanssierer en mindre del av forskningsinnsatsen enn det øvrig norsk næringsliv gjør innenfor sine områder.