Eksporten av saltet torsk økte med 70 % målt i verdi til 55 millioner kroner. Volumveksten var på hele 127 % eller 959 tonn til en samlet mengde på 1714 tonn. Fortsatt ligger eksporten av saltfisk 8400 tonn under fjorårets eksport som var på 21 000 tonn ved utgangen av august. Eksportprisen ligger på kr 33,69 mot kr 45,70 samme periode i fjor.