Møtet finner sted på Kystens hus i Tromsø torsdag den 26. oktober og starter kl. 1100

Følgende saksliste er satt opp:
Sak 1   Resultatet fra forhandlingene i den norskrussiske fiskerikommisjonen - hva nå? (Tor Are Vaskinn/Audun Maråk)
Sak 2   Erfaringer med årets reguleringer av snøkrabbefisket
Sak 3   Forskning på snøkrabbebestanden