Fiskebåts Vests Fiskerikonferanse 1. juni 2018 

Scandic Parken Hotell, Ålesund 

Program 

11.00 – 12.00 Lunsj 

12.00 – 12.05 Velkommen 

Paul Harald Leinebø, styreleder Fiskebåt Vest 

Sak 1 – Førstehåndsomsetningen av fisk 

12.05 – 12.20 Auksjon vs. avtale 

Geir Sogn-Grundvåg, Nofima 

12.20 – 12.30 Kjøpernes syn på førstehåndsomsetningen 

Inger-Marie Sperre, styreleder Sjømat Norge 

12.30 – 12.40 Førstehåndsomsetningen i hvitfisksektoren – kort historikk og utsiktene fremover Sveinung Flem, adm. direktør Surofi 

12.40 – 12.50 Førstehåndsomsetningen i pelagisk sektor – kort historikk og utsiktene fremover 

Paul Oma, adm. direktør Norges Sildesalgslag 

12.50 – 13.00 Fiskernes syn på førstehåndsomsetningen 

Per Magne Eggesbø, adm direktør i Ramoen AS og Eros AS 

13.00 – 13.30 Pause 

13.30 – 14.30 Debatt mellom innlederne og spørsmål fra salen 

Ledes av Odd Kristian Dahle, informasjonsleder Fiskebåt 

14.30 – 14.50 Pause 

Sak 2 – Fremtidens kvotesystem 

14.50 – 15.15 Fiskebåts forventninger til det nye kvotesystemet 

Jan Ivar Maråk, ass. direktør Fiskebåt 

15.15 – 15.45 Spørsmål/kommentarer fra salen