En alternativ høstingsstrategi for lodde, innenfor en biologisk bærekraftig ramme, vil derfor være å høste et stabilt, men begrenset volum av lodde, skreddersydd for konsumproduksjon. Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfornd skal nå utrede et reguleringsopplegg basert på en slik alternativ forvaltning av loddebestanden, med tanke på å øke inntektene og skape kontinuitet i leveransene til viktige konsummarkeder.