. Reduksjonen er på 26% for fartøy som har målt utslippet og på 22% for fartøy med EIAPP-sertifikat, sett i forhold til sjablongverdi på 70 gram NOx per kilo forbrukt olje.

Av de 37 fartøyene som har svart på undersøkelsen vår, hadde 9 fått målt faktisk utslipp til i gjennomsnitt 51,77 g NOx/kg olje. Målingene varierte fra 40 til 62 g NOx/kg olje for disse fartøyene. 10 av fartøyene har EIAPP-sertifikat og her er utslippet 54,76 g NOx/kg olje i gjennomsnitt. Utslippet fra denne gruppen er fra 46 til 64 g NOx/kg olje.

Hensikten med undersøkelsen er for det første å kartlegge avviket mellom sjablongmessig faktor og EIAPP-sertifikat eller målt utslipp og for det andre få en oversikt over de rederiene som har rukket å måle utslippet. Fiskebåtredernes Forbund ber om at alle rederier svarer på undersøkelsen i løpet av inneværende uke.

* EIAPP-sertifikat er sammen med Technical File dokumentasjon på at utslippet ikke overskrider kravet fra den internasjonale maritime organisasjonen (IMO). Dette gjelder fartøy med kjøl strukket etter 1. januar 2000, eller motorer bygget etter dette.