I dag er det venta rolegare takt i fisket, med rundt 20 fartøy på feltet og dårlegare ver, får fiskebat.no opplyst i Sildelaget.

Salsavdelinga i Sildelaget har oppmoda til ei jamn fordeling av fangstinga.