Fiskebåtredernes Forbund har gjort det helt klart at det må få alvorlige følger for fiskerisamarbeidet med EU, dersom den norske makrellflåten fortsatt utsetenges fra EU-sonen.
Fiskebåt sendte i helga ut en pressemelding med utdyping av sitt standpunkt.