Høstens første fangster med makrell fra havfiskeflåten ble tatt denne uken. Kvantumet kom opp i 1.135 tonn fordelt på 4 fangster. Fisket foregikk i området litt nord av 64 grader 30 minutter nord og så vidt øst av 0 graden. (Rute 3013) Kvaliteten på det som er levert er meget bra, med lite og svak åte. Snittstørrelsen er fra 378 til 399 gram. Foreløpig er det få båter som har startet opp, men den kommende uken forventes vesentlig større deltagelse.

Det er totalt innmeldt nesten 3.300 tonn nordsjøsild den siste uken. De store kvantaene som er landet fra utenlandske fartøy i det siste er kraftig redusert, og kun 2.625 tonn er registrert innmeldt fra denne gruppen. Fra norske ringnotfartøy ble det meldt inn to fangster fra Skagerak på tilsammen 500 tonn, størrelse fra 80 til 165 gram. Skagerakkvoten er beregnet oppfisket og fisket ble stoppet 5. september. Også kystflåten har fangstet litt nordsjøsild, totalt 145 tonn er låssatt. Størrelsen varierer fra 210 til 280 gram og det er tatt fangster fra Bremanger kommune i nord til Bømlo i sør.

Det har også vært mindre deltagelse i fisket etter havbrisling. 3.900 tonn er innmeldt, og av dette kommer 1.000 tonn fra en dansk båt. For tiden er det ett norske fartøy på feltet langt sør i Nordsjøen, fra 54 graden og nordover. Av kvote er det 2.850 tonn igjen og går man ut fra at de fartøyene som er på feltet får sine kvoter er det fremdeles godt over 2.000 tonn igjen.

Den indirekte konsumflåten har meldt inn i overkant av 4.200 tonn av forskjellige fiskeslag [SEMI] 900 tonn hestmakrell, 1.350 tonn kolmule, 1.550 tonn øyepål og 400 tonn sølvtorsk / strømsild. 1.150 tonn øyepål er tatt i EU sonen, mens resten er tatt langs kanten i norsk sone.