Sist veke blei det inga endeleg avklaring i forhandlngane om kvoteavtalar på nvg-sild og kolmule neste år. Partane i kyststatfoprhandlingane blei samde om å møtest igjen første veka i november.