Sist veke blei med meldt inn rundt 30 000 tonn makrell til Sildelaget før fisket blei verhindra.