Etter åteproblem heilt i startfasen av fisket er no fangstane av flott kvalitet. Prisane har variert mellom kr 9,52 og kr. 7,69 no dei første dagane av fisket.