- Vi vet at flere fartøy har snudd og nå er på vei til makrellfisket.
At det er flere båter i området gjør jo at forventingene blir store, - men også at vi får tatt en del mer makrell dersom vi skulle få fisken inn igjen i norsk sone de neste dagene, sier salgslederen.

Nattens fangster er tatt om lag 2 nautiske mil fra grensen til EU-sonen. Meldinger fra feltet forteller at det kan være vanskelig å si noe om hvilken retning makrellen tar, men at mye tyder på at den, i hvertfall midlertidig, kan være på vei vestover igjen.

- Vi håper og tror at det kan blir en del makrellfiske de neste dagene, sier Magne Fagerland til www.sildelaget.no