Dette skriver forskerne Leif Nøttestad, Kjell Rong Utne og Espen Johnsen ved Havforskningsinstituttet i en kronikk, og fortsetter:

Tobis er for mange en mer ukjent art. Den hadde en veldig sentral rolle i økosystemet i Nordsjøen og langs Vestlandskysten på 1950- og 1960-tallet