Årets kyststatsforhandlinger om makrell ble avholdt i Clonakilty i Irland 20.-23. oktober 2015. Norge, EU og Færøyene ble enige om en totalkvote (TAC) på 895 900 tonn makrell for 2016. Kvoten er fastsatt ut fra en ny forvaltningsplan for makrell og innebærer en reduksjon på 15 prosent fra kvoten for 2015.

Kvoten er fordelt med henholdsvis 201 663 tonn til Norge, 112 892 tonn til Færøyene og 441 586 tonn til EU. Fordelingen av makrellkvoten mellom Norge, EU og Færøyene er basert på fordelingsnøkkelen som ble fastlagt i trepartsavtalen fra 2014. Her inngår en andel på 15,6 prosent av totalkvoten til øvrige kyststater og andre stater som fisker makrell i internasjonalt farvann.

Styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt og Fiskebåt-direktør Audun Maråk deltok i den norske forhandlingsdelegasjonen på vegne av Norges Fiskarlag.