ICES foreslår en totalkvote på 944.302 tonn makrell neste år.

Etter noen rekordår for makrellen, har bestandsøkningen flatet noe ut de to siste årene. Like fullt er makrellbestanden på nærmere 4,6 millioner tonn. Anbefalingen for 2017 er på 944 302 tonn.