I forhandlingane kravde Maskinisstforbundet auka lottar, eit krav Fiskebåtredernes Forbund ikkje var villig til å innfri.

Det er riksmeklingsmann Svein Longva som skal mekle i maskinistoppgjeret i havfiskeflåten. Fiskebåt stiller med følgjande tariffutval under meklinga: Johnny Johansen, Odd Einar Mortensen, Ronald Ervik, Svein Fagerbakke, avdelingsleiar Webjørn Barstad i Fiskebåt og Fiskebåtdirektør Audun Maråk, som er leiar for delegasjonen.

Ein eventuell konflikt vil omfatte 176 medlemmer i Maskinistforbundet.