Planen var at rådet skulle offentleggjerast i dag.

Loddeestimatet frå årets økosystemtokt i Barentshavet er lågare enn det som har vore registrert dei siste åra.