Til nå har den norske flåten som deltar i fisket ved Island tatt rundt 35 000 tonn lodde.