Regnestykket er slik:
Norsk andel i trepartsavtalen skal øke med ca 10.000 tonn til ca 13 840 tonn om dette blir formelt besluttet. Videre skal det i følge avtalen mellom EU og Norge overføres et kvantum også fra grønlandsk kvote. Her kan de ligge an til en økning på minst 13.300 tonn.

Dermed kan den norske kvoten bliøkt fra 34.685 tonn til ca 58.160 tonn. Fiskebåt regner med at ny kvote og faktor kan bli kunngjort i løpet av mandag. En økning av kvotefaktor fra 0,8 til i størrelsesorden 1,35 ligger det da an til.

Dette er foreløpig uoffisielle tall, men basert på avtalene som gjelder.

Når det gjelder justeringen av det islandske regelverket er det heller ikke avklart når det vil skje, men Fiskebåt vil arbeide for at det kommer på plass så tidlig som mulig i neste uke.