Fiskeridirektoratet oppdaterer sine nettsider fortløpende med informasjon av betydning fra letingen, og vil straks informere om fartøyene finner fangstbare forekomster av lodde. Fiskeridirektoratet vil også informere i løpet av helgen, om det skjer noe.

Av hensyn til arbeidet om bord i letefartøyene, ber direktoratet om at direktekontakten med "H.Østervold" og "Rogne" begrenses mest mulig.