Norge sin andel av denne kvoten er 60% (ikke hensyntatt evt. bytte).
Klikk her for å lese mer om anbefalingen fra ICES.