Av dette er Norge sin andel på åtte prosent eller 16 640 tonn, Grønland har en andel 11 prosent som tilsvarer 22 280 tonn, og Island sin andel er på 81 prosent med 169 080 tonn.

I tillegg til den norske andelen på 16 640 tonn, får Norge kvote gjennom Smutthullavtalen fra Island. I år er denne kvoten på 31 024 tonn. Videre kan Norge få en loddekvote gjennom bytteavtale med EU. Dette blir først avklart senere i høst.

Totalkvote til Norge uten et eventuelt EU-kvantum, er da på 47 664 tonn.
Den foreløpige totalkvoten vil bli revidert med nye forskningsdata i januar/ februar 2018.