Første fangsten tok Kvannnøy, som skal levere 700 tonn til konsum. Trønderbas har tatt den andre fangsten så langt, med 760 tonn som går til mjøl og olje.

Fire-fem fartøy er på veg til feltet, men ligg akkurat no i land på grunn av dårleg ver, får Fiskebåt opplyst i Sildelaget.