Verdien av årets fiske blir dermed rundt 180 millionar kroner for knapt 72 000 tonn, medan fjorårets loddefiske ga 76,6 millionar kroner for knapt 40 000 tonn.