Fiskeri- og kystdepartementet omtaler tiltakene slik:

"Regjeringa følger opp Nasjonal transportplan gjennom å foreslå å øke de statlige bevilgningene til maritim infrastruktur og tjenester med 145 millioner kroner og å redusere avgiftene med 27 millioner kroner. Havnesikkerhetsavgifta avvikles og kystavgifta reduseres fra 34 til 30 prosent.

Det foreslås å øke bevilgningene til utbedring av fiskerihavner og farleier med 50 millioner kroner og til utskifting av Kystverkets fartøy med 45 millioner kroner. Videre foreslås det å bevilge 25 millioner kroner til fornying av utstyr ved trafikksentralene, 10 millioner kroner til økt vedlikehold av navigasjons-installasjoner og 14,6 millioner kroner til økt planleggings- og analysekapasitet i Kystverket".