Etter Fiskebåts mening gir tilskudde grunnlag for maksimalt ett fartøy.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en tilskuddsordning for selfangstnæringen i 2016, samt retningslinjer for utbetaling av tilskudd. Rammen for tilskuddsordningen er satt til 2 millioner kroner.

Tilskuddsordningens formål er at tilskuddet skal bidra til at selfangstnæringen (fartøy- og mottakssiden) skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel. Målgruppen for ordningen er rederier og mottak for selprodukter.

Fiskeridirektoratet vil administrere ordningen og er ansvarlig for utbetaling av tilskuddene. Søknadsfristen er satt til mandag 14. mars 2016.

Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2016 har vært på høring. Det er foreslått en kvote på 21 270 ett år og eldre grønlandssel i Vesterisen og 7000 ett år og eldre grønlandssel i Østisen. Fangstperioden er foreslått fastsatt til å være 1. april