Libas og M. Ytterstad er nå kommet til 69°N. Begge fartøyene har observert kun små mengder sild nord for 68-graden. Vendla er nå på sin siste kurs i vestlig område og har fortsatt med observasjoner av spredte sildestimer: De siste dager av toktet vil fartøyet derfor dra nordover og bidra sammen med Libas og M.Ytterstad til å fullføre den planlagte dekningen.