Det islandske havforskningsinsituttet opplyser at toktet 17.- 29. november var vanskelig å gjennomføre, faktisk var det verre vær og mer is enn i det forrige toktet. Forskerne fant lite lodde, bare 295 000 tonn kjønnsmoden lodde. Råd om totalkvote (TAC) blir ikke endret. TAC ble tidligere i år redusert fra 300 000 tonn til 44 000 tonn.

Gjeldende TAC betyr at Norge kan ta knapt 35 000 tonn lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen.

Islandske havforskere skal gjøre en ny måling av loddebestanden i januar/februar 2016.