Berg-Hansen var politisk rådgjevar for dåverande fiskeriminister Jan Henry T. Olsen (1992-96) og statssekretær ved statsministerens kontor (Stoltenberg) 2001-2002.

Berg-Hansen har vore visepresident i NHO og er i dag leiar for eit småbedrifts-/familieforum i NHO.