Så langt har dei tre fartøya som er framme på felta sett lite lodde samla, men eit av fartøya har fått rundt 150 tonn om bord, opplyser Kenneth Garvik i salsavdelinga i Sildelaget.

Garvik opplyser elles at eit fartøy er på plass fort å leite etter kolmule sørvest av Irland og at eit til er på veg. Så langt er det ikkje meldt om fangstar.