Under nye forhandlinger mellom Norge og EU i mai ble totalkvoten (landinger) for 2016 for rekebestanden i Norskerenna og Skagerrak satt ned fra 17 440 til 15 696 tonn (10 %). Totalkvoten fordeles mellom Norge, Sverige og Danmark. Den nye kvoten er et resultat av et oppdatert kvoteråd for 2016 fra ICES. Det oppdaterte rådet er på 11 869 tonn.

Fra produksjonsmodell til aldersbasert modell<\b>

Det oppdaterte kvoterådet fra ICES skyldes at det er tatt i bruk en ny bestandsmodell for rekebestanden i Norskerenna og Skagerrak. De to foregående årene brukte ICES en produksjonsmodell som basis for kvoterådgivningen. Denne modellerte totalbiomassen for rekebestanden. Etter en revisjon av rådgivningsmetoden i januar 2016 ble det bestemt at det skulle brukes en aldersbasert modell.