Landingsforskriften skaper naturlig nok debatt og reaksjoner, og den skaper muligheter og utfordringer. Dette blir bredt belyst under FHFs møte i Tromsø 20. oktober.
En evaluering av forskriften blir presentert og tekniske løsninger samt erfaringer med nye innveinings- og mottakssystemer vil bli gjennomgått. Direktoratet vil gjennomgå kontrollpunkter, og det blir innledning til debatt ved Sjømat Norge og Norges Fiskarlag.