Fartøyene det ble aksjonert mot er Mumrinskiy og Marlin/Sindbad