Til sammenligning har rådet de siste årene vært på 15.000 tonn, mens kvoten har blitt fastsatt til 19.000 tonn.

Kvoten har imidlertid blitt overfisket, og fangsten var på 22.000 tonn i både 2013 og 2014. Rådet på 19.800 tonn tilsvarer et fisketrykk som er gjennomsnittet for de siste fem årene. Dette er i tråd med en føre-var-tilnærming. Fram mot neste kvoterådgivning i 2017 vil arbeidet med å utvikle forvaltningsregler fortsette, blant annet ved å bruke data fra perioden med store fangster (1964