Etter det Fiskebåt er kjent med skal dette gjelde flere tusen fiskere. Årsaken er en systemfeil der det er lagt til grunn dobbel inntekt ved beregning av skattekortet for 2018. Dette har også ført til at kravet om forskuddsskatt for 2018 er doblet.

Beklager feilen
Skatteetaten beklager feilen, etter at Fiskebåt tok opp dette som følge av frustrerte fiskere har tatt kontakt med Fiskebåt.

Ifølge Skatteetaten skal de fiskerne det gjelder være identifisert, og det blir jobbet med å rette opp igjen det som har skjedd.

De som er berørt av dette kan enten kan gå inn på nettsiden til Skatteetaten (www.skattetaten.no) å endre grunnlaget selv, eller de kan vente til feilen blir rettet opp, og de får tilsendt nytt skattekort.