Toktene som Havforsningsinsituttet skal leie fartøy til er:
Leie av to fartøy til kartlegging av loddeinnsiget
-Leie av et fartøy til mengdemåling av NVG-sild og lodde
-Leie av to kombinerte trålere /ringnotfartøy til økosystemstudier i Norskehavet
-Leie av kolmuletråler til bestandsmåling av kolmule
-Leie av ringnotfartøy til makrellmerking
-Leie av ringnotfartøy til merking av NVG- sild