Konferanseprogrammet ser foreløpig slik ut:

Onsdag 6. april
11.30 Registrering
12.00 Lunsj

13.00 Velkommen - Turid Øygard
13.15 Seismikk 2015