-Noen fartøy skaut av trålene i går og det rapporteres om opp mot 900 tonn i et par hal, sier salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget.

Flåten ligger i området N 50° 30 like utenfor 200 mils-grensen vest av Irland. Fartøyene som har vært der lengst har lett etter kolmula i flere uker.

-Det ser ut til at dette er kolmule som kommer sigende på vest inn i internasjonal sone, sier Garvik.

I tillegg til de 12 norske fartøyene i området ligger det flererussiske fartøy på feltet.

-Forhåpentligvis er dette starten på et godt fiskeri, det er store mengder kolmule som skal iland denne sesongen, sier Garvik.Den norske kvoten er sett til 498 173 tonn. Etter dei bilaterale avtalane kan Noreg fiske 80 000 tonn i Færøyane si sone og inntil 102 605 tonn i EU-sona. K