Både totalkvoten og fordelinga er til debatt under forhandlingane i London.

Utgangspunktet er kvotetilrådingane frå ICES, det internasjonale havforskingsrådet.

Kolmule
Tilrådd kvote 2015 (Forvaltningsplan): 839 886 tonn
Tilrådd kvote 2014: 948 950 tonn
Avtalt kvote 2014: 1 200 000 tonn


Nvg-sild
Tilrådd kvote 2015 (Forvaltningsplan): 283 013 tonn
Tilrådd kvote 2014: 418 487 tonn
Avtalt kvote 2014: Ikkje semje om totalkvote