Sjøfartsdirektoratets grunngjeving for å nekte Knester å gå sørover med silda skal vere at fartyet har tatt imot silda frå andre båtar og ikkje kan brukast til frakt.