Fiskebåt, Sildelaget og Trålerlaget har også tatt initiativ til at forskrifta, som Sjøfartsdirektoratet brukte til å nekte Knester å føre fangsten frå andre båtar sørover, blir endra slik at liknande situasjonar ikkje oppstår i framtida.