Styrelder Inge Halstensen i Fiskebåt har tatt opp saken både med statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og kystdepartementet, fiskeridirektør Liv Holmefjord og sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Halstensen skal nå i ettermiddag delta på et møte om saken i Sjøfartsdirektoratet.

I Nord-Norge er det i øyeblikket overskudd på råstoff, og meningen var at Knester skulle levere lasten til anlegg i Sør-Norge. Knester har tatt om bord fangsten fra andre båter, og det skal være bakgrunnen for at Sjøfartsdirektoratet nekter båten å gå sørover med lasten. Dette til tross for at tilsvarende føring av råstoff har vært gjort mange ganger tidligere.