Du finn årsrapporten for 2017 med klikke på lenka under. Dei som deltek på årsmøtet får den også utlevert i papirformat.