Toktet skal gjennomføres i perioden 2.-17. februar med fartøyene Nybo, Ligrunn og Inger Hildur. I dag finstilles utsyret før toktstart.
Fra i morgen starter kartleggingen av planlagt dekningsområde fra Møre til og med Troms, med muligheter for utvidelse sørover og nordøstover dersom informasjon fra fiskerne tilsier at voksen sild er til stede. Selve mengdemålingen skal utføres gjennom systematisk akustisk kartlegging, ved bruk av ekkolodd og sonarer, og med regelmessig prøvetaking av silda for årsklassesammensetning, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.