I Ålesund gjøres alt klart til gytetoktet, som skal vare til 14. februar. Libas og M.Ytterstad skal dekke kysten fra Ålesund til Tromsø, mens Vendla skal dekke den vestlige delen av Norskehavet hvis det blir funnet sild her av fire andre fartøyer som leter etter et mer vestlig innsig. I formiddag var resultatene fra dette fortoktet ikke klare.

-Hva er forventningene?

-At vi får et godt gjennomført tokt, der vi får utført planlagte oppgaver, sier toktkoordinartor Aril Slotte, som skal være om bord i Libas.

-At vi finner mye sild, slik at kvotene kan gå opp, smiler skipper Stein Kristiansen på M.Ytterstad.

-Heldigvis har alle tre fartøyene i år senkekjøl, slik at vi tåler litt røffere værforhold, sier Slotte før årets gytetokt.

Fiskebåt vil følge toktet, basert på daglige rapporter fra Havforskningsinstituttet.

NRK Møre og Romsdal skal i sin morgensending i morgen, ca.kl.06.50, ha innslag om gytetoktet, der blant andre Fiskebåt-direktør Audun Maråk deltar.