Hoveddelen av kvantumet sist uke ble er tatt på tre dager med 13 000 tonn mandag, 11 000 tonn onsdag og hele 15 400 tonn søndag. Dette var for øvrig årets beste makrelldag, og 47 båter biddrog til dette rekordkvantumet.

Det gode makrellfiske står i sterk kontrast til rådet fra forskerne om reduserte kvoteanbefalinger for neste år. Fra makrellfeltet meldes det om eventyrlige mengder og den største utfordringen er å finne passelige «flekker» å sette noten på. Enkelte båter har gått hele dagen uten å kaste grunnet dette.

Fisket har foregått i samme område der flåten startet fisket i høst, i sørlige deler av Norskehavet, rundt 160 n.mil nordvest av Møre. Det har aldri før vært fiske i dette området så seint i sesongen. Normalt foregår makrellfisket i Nordsjøen mellom Shetland og Norge på denne tiden.

Makrellen varierer i størrelse fra 355 gram som lavest til hele 450 gram som høyeste snitt. For hele uken så ligger totalsnittet på 402 gram.

Selv med store dagskvantum sist uke går omsetningen godt, og kjøpere langs kysten fra Egersund i sør til Værøy i nord produserer førsteklasses makrell for kresne kunder ut i verden. Sildelaget roser kjøperne som har stått på døgnet rundt og har produsert over 170 000 tonn på under en måned.

Med gode ukeskvantum så minker det betydelig på årets kvote. Av totalkvoten på 250 631 (inkludert fleksmuligheten) så er det igjen 63 000 tonn. Hvis flåten fisker sitt flekskvantum på nivå med i fjor vil det være vel 50 000 tonn som blir fisket av norske fartøy framover.

I ringnotgruppen har 35 fartøy nå tatt sine kvoter.